سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ادریس احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هیجانات یکی از موضوعات مهم در روانشناسی و ادبیات می باشد.یکی از موضوعاتی که در روانشناسی به آن پرداخته شده است، هیجانات اصلی و نظریات مربوط به تعداد این هیجانات میباشد. اما در کل شش هیجان اصلی در بحث انگیزش و هیجان مطرح است که عبارت است از: ترس، غم، خشم، نفرت، شادی و علاقه.پژوهش حاضر به بررسی هیجانات اصلی و آوردن مصداق آنها در شعر مولانا می پردازد. شیوه پژوهش کتابخانه ایو اسناد پژوهی می باشد و روش تحلیلی بیشتر جنبه تطبیقی دارد و نتایج نشان دهنده این است که در شعر مولانا بیشتر بر حالات عرفانی: خوف، رجاء، قبض، بسط و محبت تأکید شده است.