سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریسا حنیفه – دانشجو دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران

چکیده:

زیست گاه لاک پشت پوزه عقابی، دلفی نهای جزیره هنگام، غارنمکدان، دره ستار هها، تنگه چاهکوه، جزایر ناز و جنگل دریایی حرا، هفت نقطه عجیب جزیره قشم درخلیج همیشه فارس هستند که به همین دلیل به آن ها لقب عجایب هفتگانه خلیج فارس را داده اند. جزیره قشم ب هعلت موقعیت ویژ های که دارد، ازمعدود مناطق جهان است که محل تلاقی فرهن گهای کهن ایرانی، آفریقایی، عربی واروپایی وگذرگاهی برای حوادث گوناگون بوده است و به همین دلیل در طول تاریخ دستخوش رخدادهای بسیار و شاهد آمدو رفت اقوام ومللی چون عیلامی ها،مادها،یونانیان،زرتشتیان، پرتغالی ها،اسپانیایی ها وانگلیسی ها بوده که آثار و سابقه فرهنگی هریک ازاین اقوام درجای جای جزیره برجای مانده است.در این مقاله سعی بر آن بوده است که با گذاری کوتاه در تاریخ قشم و معرفی تعدادی از آثار باستانی بی شمارآن به شناسایی جایگاه استراتژیک این جزیره در گذشته و در عصر کنونی پرداخته شود،که رقابت شدید بیگانگان برای تسخیر این جزیره از ابتدا تاکنون می تواند تائیدی برای اهمیت این جایگاه باشد.