سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا محجوب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
لیلا زارع – عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سجاد بشیری – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

چکیده:

تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد انسان است. به گفته سارتر، در مورد انسان وجود بر ماهیت تقدم دارد در تعیین هویت انسان عواملی مانند مکان و فضا ، زمان و فرهنگ نقش اساسی دارند. نخستین پیامد شناخت این عوامل احراز هویت است. با در نظر گرفتن این شناخت وسپس خلق فضا ، فرد با عینیت ساخته شده احساس این همانی می کند ،در نتیجه فرد نه تنها با پدیده مذکور احساس آرامش می کند، بلکه در قبال آن احساس امنیت و اعتماد به نفس می نماید. این مقاله به کنکاش در مفهوم هویت با بررسی مولفه های موثر در هویت می پردازد و تاثیر جهانی شدن را در هر یک از این مولفه ها واکاوی می کند .امروزه تعابیر مختلفی در مورد هویت معماری، وابسته به دیدگاه های متفاوت انسان مولف وبهره بردار از آن وجود دارد. این نوشتار بدنبال پاسخ هایی برای این پرسش ها، که امروزه چرا و چگونه مفهوم هویت تغییر یافته است ؟ و مولفه های تا ثیر گذار در هویت چیست؟ بوده است. سامانه جستجو مقاله کیفی وضمن تفسیر و تحلیل معنایی داده ها، بدنبال عوامل چندگانه مو ثر بر پدیده هویت نیز بوده و راهبرد آن تفسیر گرا می باشد.