سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریدون علیپور – دانشجوی کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر

چکیده:

برای انجام دادن هر نوع عملیات اجرایی حفاظت آب و خاک در هر حوزه آبخیز ابتدا باید به شناخت منابع و عوامل موثردر ایجاد تغییرات در حوزه آبخیز پرداخت که هرکدام از این عوامل در علمهایی همچون هیدرولوژی ، ژئومرفولوژی ، خاکشناسی و لیتولوژی ، هوا و اقلیم شناسی فرسایش و رسوب و … مورد توجه قرارمیگیرد دراین تحقیق نیز به وضعیت و مطالعه هوا و اقلیم شناسی حوزه آبخیز گلندپرداخته شدها ست و بسیاری از پارامترهای هواشناسی کهدرعلم هیدرولوژی کاربرد دارد همچون بارندگی، برف دما و تبخیر و تعرق مورد بررسی قرارگرفته است و با استفاده از این پارامترهای هواشناسی اقلیم حوزه به روشهای آمبرژه دومارتن و نمودار آمبروترمیک تعیین گردیده است.