سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام خاجه زاده مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
هومن حاجی کندی – استادیار دانشکده فنی ومهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شیوا سلیمانی – استادیار دانشکده فنی ومهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

خطوط انتقال نفت و گاز که عموما از محیط های مختلف مانند بستر رودخانه ها و دریاها عبور می کنند در اثر وجود جریان احتمال آبشستگی وجود دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر پوشش گیاهی موجود در اطراف لوله بر روی شکل آبشستگی اتفاق افتاده می باشد، لذا آزمایشاتبرروی دولوله در محیط کانال انجام میشود. در طی آزمایش های مختلف وضعیت پوشش گیاهی فواصل مختلف لوله ها نسبت به هم و تغییر عمق آب مورد بررسی است.نتایج آزمایش نشان می دهد که وجود پوشش گیاهی باعث پایداری بیشتر بستر می شود