سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان نوحی – اعضای هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی
فاطمه رحیم زاده –

چکیده:

با توجه به اهمیت کشاورزی آبی و دیم درمنطقه شمال غرب کشور هر تغییری در فراسنج های اقلیمی بویژه بارش قادر به رخداد تغییرات اثرگذار در بخش کشاورزی خواهد شد از این رو مطالعات تغییر اقلیم دراین منطقه ا زاهمیت خاصی برخوردار است در مطالعات تغییر اقلیم همگنی سری داده های دیدبانیشده ا زایستگاه های هواشناسی مهم ترین مسئله به شمار می رود نتایج برخی از مطالعات به دلیل نادیده گرفتن تغییرات حاصل از عوامل غیرطبیعی غیرقابل اعتماد است دراین مطالعه همگنی سری داده های بارش در شش ایستگاه همدیدی شامل ارومیه، قزوین، سنندج، زنجان، خوی و تبریز در دوره اقلیمی ۲۰۰۷-۱۹۶۰ با بکارگیری دو آزمون همگنی انحرافات تجمعی و نرمال استاندارد مورد بررسی قرارگرفته است.