سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد شاکراردکانی – دانشکده ریاضی، دانشگاه یزد
علی دلاورخلفی –
مینا ایزدی قهفرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
راضیه شاطرآقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

دراین مقاله نتایج حاصل از روش بهینه سازی برنامه دنباله ای مرتبه دومSQP)درهموار کردن مغناطیس پایدارتصویر سازی با تشدید مغناطیسیMRI) درپزشکی با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. درروش بهینه سازی برنامه دنباله ای مرتبه دومSQP)برای هموارسازی مغناطیس پایدارMRI ابتدا قطعه های هموارساز مدل سازی می شوند بطوری که گشتاور دوقطبی مغناطیسی درسرتاسر ناحیه تصویر برآورد شوند. سپس روش بهینه سازی برنامه دنباله ایمرتبه ۲ برای تعیین حل ایده آل معادله هموارسازی استفاده می شود. درپایان جواب ایده آل به صورت گسسته حاصل خواهد شد و تکنیک کنترل خطای تدریجی برای موارد خاص استفاده می شود