سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاشم حشمتی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ابوالفضل شریفی – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
زهرا مقدم – کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،دانشکده بهداشت،گرو

چکیده:

افسردگی یکی ازمهمترین اختلالات روانپزشکی و نیزشایع ترین اختلال خلقی می باشد ابتلا به افسردگی دردانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی مساله ای بسیار مهم است زیرا علاوه برسلامت خودشان سلامتی جامعه نیز تحت تاثیر قرارمیگیرد لذا باتوجه به اهمیت بالای افسردگی و به ویژه افسردگی دردانشجویان علوم پزشکی این مطالعه با هدف بررسی همه گیر شناختی افسردگی دردانشجویان دانشگاهی علوم پزشکی گلستان درسال ۱۳۹۰ طراحی و اجرا شد دراین مطالعه توصیفی تحلیلی که بصورت مقطعی درسال ۱۳۹۰ انجام شد ۲۳۵نفر ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان براساس روش نمونه گیری سه مرحله ای انتخاب شدند داده ها از طریق پرسشنامه ای شامل دو بخش مشخصات دموگرافیک و بخش سنجش افسردگی بک جمع آوری شد سپس داده ها وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرم افزار اماری SPSS14 و ازمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت