سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

وقوع بارش شدید حاصل وجود شرایط همدید مناسب در سطوح مختلف اتمسفر و شرایط محیطی به طور همزمان است عبور سیکلونهای مدیترانه ای مهمترین عامل بروز بارشهای شدید در ایران است دراین پژوهش با بررسی رابطه وقوع بارش شدید روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ در شهر خرم آباد با شرایط همدید جو حاکم بر کشور ایران و نواحی اطراف آن سعی شد تا علت وقوع این بارش سنگین در این شهر مشخص شود نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عامل اصلی بروز این بارش ورود سامانه کم فشار مدیترانه ای از غرب و شمال غرب کشور به این منطقه است که البته شرایط صعود محلی مانند گرمای زمین هم فراهم بوده است به واقع بروز این بارش شدید حاصل ترکیب شرایط همدید جوی و سطحی بوده است.