سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد لاهوتی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران
علی گنجعلی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مش

چکیده:

سیب زمینی در تامین بخشی از نیازهای ویژه کشور اهمیت زیادی دارد. تحمل این گیاه به شوری متوسط است با توجه به این که اراضی شور و نیمه شور ۱۵% از کل اراضی کشور ایران را شامل می شود. یون کلسیم یکی از عناصر معدنی پر مصرف در سلول های گیاهی است و به عنوان پیام آور ثانویه در انتقال پیام های درون سلولی می باشد. در این تحقیق اثر برهمکنش کلرورسدیم در سه سطح (۱۵۰و ۱۰۰و ۰) میلی مولار و سولفات کلسیم در سه سطح (۱۵و ۱۰و ۰) میلی مولار در سه تکرار و در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی بر گیاه سیب زمینی رقم آگریا انجام شد. در سطح رویشی گیاهان بعد ار ۳۰ روز برداشت شدند و همبستگی کلروفیل کل با SPAD اندازه گیری شد. یون کلسیم باعث کاهش غلظت یون سدیم در بافت برگ ها در غلظت بالای سدیم می شود در نتیجه مصرف کلسیم باعث کاهش اثرات کلرورسدیم می شود و محتوای کلروفیل افزایش می یابد.