سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز)
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ،

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی فنوتیپی صفات هیبرید های مختلف ذرت ،آزمایشی بصورت طرح کرتهای خرد شده با ۳ تکرار درشرایط بدون تنش و تیمار قطع آبیاری در مراحل گلدهی و پر شدن دانه در مزرعه آزمایشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز به مورد اجرا گذاشته شد.پس از تجزیه داده ها و برآورد میانگین صفات مختلف هیبریدها،ضرائب همبستگی فنوتیپی برای تمام هیبرید ها در شرایط بدون تنش خشکی و سطوح مختلف تیمار قطع آبیاری در دو مرحله گلدهی و پر شدن دانه برآورد گردید. بطور کلی در شرایط بدون تنش ، گزینش از طریق صفات تعداد ردیف دانه و وزن صد دانه و در تیمار قطع آبیاری از طریق وزن صد دانه برای گزینش هیبریدهای متحمل به خشکی توصیه می گردد.