سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی دانشگاه زنجان
جلال بازرگان – استادیار گروه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه زنجان

چکیده:

از جمله آزمایشاتی که برای ارزیابی خصوصیات مصالح پوسته انجام می شود آزمایش سلامت دانه ها تحت اثر سولفات سدیم با منیزیم است در مورد مصالح پوسته سدهای خاکی معیار مشخصی توصیه نگردیده و معمولا از همان مقادیر توصیه شده برای مصالح راهسازی و یا مصالح فیلتر استفاده می شود دراین پژوهش برروی نمونه های متعددی ازمایشات ساندنس ، میکرودیوال مقاومت برشی تعیین توده ویژه خاک انجام شده است نتایج و تحلیل های اماری نشان میدهد که بین افت وزنیدر آزمایش سلامت و توده ویژه خاک و خصوصیات مکانیکی مصالح و آزمایش میکرودیوال ارتباط معناداری وجوددارد.