سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد عبدالملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
محسن بیرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی

چکیده:

صنایع فرهنگی سهم چشمگیری در دسترسی افراد به اطلاعات،آموزش و فرهنگ و نیز اشتغالزایی دارند و نقش مهمی را در ارائه تصویر فرهنگی از یک کشور یا یک ملت و ایجاد جایگاه مناسب در اقتصاد بین الملل، ایفا می کنند.مطبوعات به عنوان یکی از اجزای صنایع فرهنگی با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات ، نقش پر رنگی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می رسانند ودر زمینه توسعه فرهنگی می توانند عامل آمیختگی ، توازن و پیوند دادن به باورهای اصیل اعتقادی و سنتهای بارور جامعه باشند و باعث پویایی افکار شوند.هدف اصلی در این مقاله بررسی همبستگی میان تعداد مطبوعات و متغیرهایی۱۳۶۵ می باشد .روش – چون درآمد سرانه، نرخ باسوادی، نرخ بیکاری و میزان جمعیت در کشور ایران طی دوره ۱۳۸۶ تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش همبستگی می باشد. نتایج بدست آمده از تحقیق بیانگر وجود یک همبستگی معنی دار بین تعداد مطبوعات و متغیرهای فوق الذکر در طی دوره مورد بررسی می باشد