سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بهزاد – استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی دربندی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف
سالار خوبانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدحسین جزایری – کارشناس مهندسی مکانیک ، مهندسی و برنامه ریزی تعمیرات شرکت ملی حفاری ا

چکیده:

در این مقاله ابتدا قطعات پرمصرف مربوط به پمپهای گل دکلهای شرکت ملی حفاری ایران معرفی میگردد.سپس با توجه نتایج آنالیز ارتعاشات به عیب یابی و معرفی عیوب موجود در پمپ گل پرداخته میشود. در پایان با توجه به عیب یابی تجهیزات و لیست قطعات پرمصرف، همبستگی میان عیوب و قطعات پرمصرف مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رفع عیوب اساسی ، نظیر رفع نامیزانی و تنظیمات صحیح لقیهای نصب تاثیر قابل ملاحظهای در کاهش قطعات پر مصرف خواهد داشت