سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد پوررضایی – دانشجوی سابق کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدعلی عسگری – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی محمدزمانی – دانشجوی سابق کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیک ارقام مرغوب انار ایران و گروه بندی این ارقام، آزمایشی با استفاده از ۳۰ رقم برتر که از کلکسیون انار یزد تهیه شده بود انجام گرفت. مراحل آزمایشگاهی در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه تهران انجام شد. در این آزمایش صفاتی همانند شکل تاج درخت، قدرت رشد درخت، پاجوش دهی، خار شاخه یکساله، خار شاخه چندساله، وضعیت سطح چوب، آنتوسیانی شاخه، خاردهی نرک، آفتاب سوختگی، باردهی، شکل میوه، شکل تحتانی میوه، شکل تاج میوه، پاشنه دار بودن، اندازه میوه، تقارن میوه، رنگ پوست، تراکم پرچم، رنگ آریل، اندازه آریل، چسبندگی آریل به پوست، رنگ هسته، سختی هسته، وزن متوسط میوه، ضخامت پوست، وزن ۱۰۰ آریل، وزن خشک آریل، طول تاج میوه، قطر تاج میوه، وزن متوسط پوست، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، طول پهنک، عرض پهنک، طول دمبرگ، کلروفیل برگ، رنگ دمبرگ، شکل نوک برگ، شکل پهنک، میزان آنتوسیانین، TA، PH، و TSS مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی دار بین برخی صفات مهم را نشان داد در این پژوهش تجزیه کلاستر به روش وارد و با در نظر گرفتن تمام صفات مورد بررسی انجام شد. ارقام مورد مطالعه در فاصله ۲۵ به دو گروه اصلی و در فاصله۱۳ به ۸ گروه تقسیم شدند.