سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل عینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران ایران
احمد غلامی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی هماهنگی عایقی در خطوط ترکیب ی،خطوط هوایی ترکیب شده با خطوط کابلی، م ی پردازد . به علت وجود تفاوت های ساختاری در خطوط هوایی و خطوط کابلی زیرزمینی، لزوم بررسی هماهنگی عایقی و میزان اضافه ولتاژها به ویژه در مواقع برخورد صاعقه با بخش هوایی خطو یا هنگام کلید زنی به شدت احساس م یشود. در ای ن مقاله ساختار خط هوایی که در وسط آن خط کابلی استفاده شده است، مورد تحقیق قرار گرفته است. از آنجا که در ولتاژهای بالا کلید زنی پدیده ای غالب است، تاثیر این نوع از اضافه ولتاژها بر روی خطوط ترکیبی مورد بررسی قرار داده شدهاند.اثر برقگیر ها بر میرایی اضافه ولتاژها از دیگر موارد قابل تحقیق است که در این مقاله با استفاده از نرم افزارPSCAD شبیه سازی شده است.