سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی بشیری – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شاهد
محمدحسن بختیاری –

چکیده:

در اواخر قرن گذشته روش های بهینه سازی مقاوم تاگوچی در طراحی آزمایشات شهرت بسیاری پیدا کرد تا جایی که بهبودهای قابل ملاحظه ای در تولید محصولات مختلف با استفاده از آن ها صورت پذیرفت. در حال حاضر نیز این روش ها بهطور گسترده برای بهبود عملکرد فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ها در ابتدا فقط برای فرآیند های تک پاسخه قابل استفاده بود، اما در بسیاری از مواقع مهندسین نیاز داشتند فرآیند را طوری تنظیم کنند تا بتوانند همزمان چند پاسخ رابهبود دهند. در سالهای اخیر، روش های متعددی به منظور بهینه سازی مسائل چند پاسخه ارائه شده است. در این مقاله گام های محاسباتی هفت روش، بررسی شده است. این هفت روش عبارتند از نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده WSN)تحلیل وابستگی تیرهGRA)نسبت سیگنال به نویز چند پاسخهVIKOR ،۳(MRSN) جزء اصلی وزنی WPC) PROMETHEE 6 و TOPSIS در نهایت یک سری از داده های آزمایشی با استفاده از این روش ها تحلیل شده و عملکرد های پیش بینی شده برای این هفت روش، مقایسه شده اند