سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی زینالی – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد هدایتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر

چکیده:

ارتقای بهره وری چه در واحدهای صنعتی و چه در واحدهای خدماتی اعم از دولتی و غیردولتی بدون تحول در نظام فعلی مدیریت بنگاه ها به یک نظام کارا و اثربخش غیرممکن خواهد بود، از طرف دیگر برایتحول در ساختار مدیریت نیاز به ابزار نوین از جمله حسابداری مدیریت است. متاسفانه آنچه که اکثریت مدیران بنگاه ها تا به امروز به عنوان حسابداری به رسمیت شناخته اند، حسابداری مالی است که وظیفه آنثبت و تلخیص و طبقه بندی رویدادهای مالی و تهیه گزارش های ادواری برای نشان دادن وضعیت مالی و نتیجه عملکرد بنگاه است ولی در دنیای پر رقابت کنونی تکیه صرف بر داده های حسابداری مالی نمی تواند رهنمود کافی برای مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران باشد. در این مقاله با مروری برABC و تاریخچه مختصری از آن و تحلیل سایر جنبه های مرتبط با این فرایند، سعی شده است با استفاده از ابزارهای کارا برخی از راهکارها و چالش های مربوطه در این خصوص بیان گردد