سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خدیجه گودرزی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

چکیده:

بخش حمل و نقل عمدهترین مصرفکننده فرآوردههای نفتی به شمار میرود. مجموع مصرف فراوردههای نفتی در سال ۱۳۸۸ در این بخش با رشد۶/۷درصدی نسبت به سال قبل به میزان۲۸۴/۵۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که از این مقدار، ۸۷/۴۶ میلیون بشکه نفت خام توسط ناوگان خودروهای سواری به مصرف رسیده است. بررسیها نشان میدهد که خودروهای سواری فرسوده با سهم ۱۱ درصدی از کل خودروهای سواری، قریب به ۲۰ درصد از مصرف سوخت و انتشار آلایندگی ناوگان سواری کشور را به خود اختصاص دادهاند. گذشته از مصرف سوخت بالا و تولید بیشتر آلایندهها و گازهای گلخانهای کهبارزترین عیب این خودروها به شمار میرود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگری نظیر افزایش ترافیک، سلب آرامش از راننده و دیگر سرنشینان خودرو، هزینههای بالای تعمیر و نگهداری و خدشه به چهرهترافیکی شهر را باید بر معایب خودروهای فرسوده افزود. این دلایل باعث شده است تا در سالهای اخیر به از رده خارج کردن و جایگزینی این خودروها توجه بیشتری معطوف گردد. در این مقاله سعی بر آن بودهاست که ابعاد اقتصادی این موضوع از دیدگاه ملی که همانا مصرف سوخت و تولید آلایندگی و گاز گلخانهای میباشد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد