سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه پاداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اکبر فرقانی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان (مولف مسوول)

چکیده:

رودخانه گوهررود یکی از رودخانه های مهم رشت محسوب می شود که از کوههای لاکان سرچشمه می گیرد و پس ازعبور از روستای لاکان از ضلع غربی شهر رشت می گذرد و در منطقه پیربازار رشت با زرجوب تلاقی پیدا کرده و با نام رودخانه پیربازار وارد تالاب انزلی می گردد. گوهررود به طور دائم مورد هجوم فاضلابهای صنعتی، شهری و کشاورزی قرارمی گیرد. در این تحقیق به منظور بررسی برخی پارامترهای شیمیایی شامل،pH ،EC پتاسیم و فسفر، سه ایستگاه در طول رودخانه انتخاب و در اردیبهشت ماه از آب آنها نمونه برداری شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه طبق روش های استاندارد اندازه گیری گردیدند. مقایسه نتایج با استانداردها نشان داد که مقدار پارامترهای مورد مطالعه شامل ،pH ،EC TDS پتاسیم و فسفر در ایستگاه سوم (سیاه اسطلخ) نسبت به ایستگاه اول (شهرک قدس) و ایستگاه دوم (پارک شهر) بیشترین مقدار را دارا بوده است به طوریکه ازنظرTDS دارای محدودیت می باشد و برای شرب و کشاورزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست