سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس عینعلی – کارشناس ارشد
سمیرا احمدی – کارشناس ارشد
گلاویژ ملکی – کارشناسی ارشد
مهرداد بانی خیر – شرکت پی سنگ

چکیده:

منطقه مورد مطالعه باوسعت حدود ۱۵۵کیلومتر مربع درجنوب باختری استان خراسان شمالی واقع شده است با توجه به هدف این مطالعه جمع آوری اطلاعات اسناد و مدارک و پردازش آنها و انجام بازدیدهای صحرایی درجهت شناخت فعالیت های نوزمینساختی زمین ریخت شناسی و مخاطرات مربوط به آنها صورت گرفته است مرزبسیاری از پهنه های نوزمین ساختی و خطرزا با مرزهای ریخت شناسی و لیتولوژیکی منطبق است به همین دلیل لایه زمینشناس و ریخت شناسی درمطالعه پی شرو از اهمیت زیادی برخوردارند درمطالعات انجام شده ویژگیهای ریختاری از دیدگاه زایشی مورد توجه قرارگرفته و ارتباط آنها با سایرپدیده ها ومخاطرات زمین شناسی موردنظر بوده است.