سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم ولی پور کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
یوسف ستارزاده قدیم – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

پروژه احداث پل جدید میارکلا درمجاورت پل موجود، به طول ۳۸ متر در جاده ساریجویبار، در نزدیکی روستای میارکلا و برروی رودخانه سیاهرود، به منظور تعریض و چهار خطه کردن جاده و روان سازی ترافیک آن در نظرگرفته شده است. برای اجرای این پروژه و انتخاب مناسبترین واریانت سازه ای، طرح هندسی و نحوه تعریض پل، بررسیهای اولیه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، از جمله، بررسیهای زمین شناسی، هیدرولوژیکی، مکانیک خاک، و زلزله شناسی و انجام آزمایش های صحرایی لازم بر روی نمونه های حاصل از حفرگمانه های مختلف و همچنین بررسیهای مربوط به احتمال رخداد پدیده های رمبندگی خاک و روانگرایی در ساختگاه پل میارکلا به عمل آمده است. نتایج بررسیهای زمین شناسی معلوم نموده است که، ساختگاه پل میارکلا با رسوبات کواترنر دریای خزر، شامل رسوبات ریزدانه رسی و سیلتی و یک لایه ماسه ای پوشیده شده است. این نهشته ها از نظر وضعیت تراکمی در رده نرم، سفت و خیلی سفت و از نظر دانه بندی در رده متحد قرار دارند، و عمق سطح آب زیر زمینی نیز درگمانه های مختلف حفر شده در آنها بین۲/۶۰ تا ۷ متر متغییر می باشد.