سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا خانزاده قره شیران – دانشجوی دکتری مهندسی مواد-جوشکاری ،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
سید علی اصغر اکبری موسوی – دانشیار پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
ایوب حلوایی – دانشیار پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جوشکاری انفجاری لوله دو جزئی آلیاژهای آلومنیوم ۶٠۶١ به فولاد زنگ نزن ۳۰۴L ، با تغییر فاصله توقف و نسبت بار انفجاری توسط دو ماده منفجره Anfo/Silica و Ammatol صورت پذیرفته است. سرعت لوله پرنده توسط روش تماس پینی اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهند که در یک نسبت بار انفجاری ثابت، با افزایش فاصله توقف، سرعت لوله پرنده افزایش می یابد. در این مطالعه، استحکام برشی فصل مشترک اتصال مورد ارزیابی قرار گرفته و منحنی تغییرات ریزسختی در فصل مشترک همه نمونه ها رسم گردید. شکل فصل مشترکهای حاصله به صورت صاف ،موجی،موجی با گردابه تقسیم بندی می شوند.افزایش فاصله توقف باعث تغییر شکل فصل مشترک و تغییر از حالت صاف به موجی و موجی با گردابه گردیده است .