سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرزو بهرامپور – کرمان ، بلوار امیرکبیر بعد از تالار پیوند موسسه غیرانتفاعی کرمان
محمد داستانپور – کرمان ، بلوار امیرکبیر بعد از تالار پیوند موسسه غیرانتفاعی کرمان
محمدجواد حسنی –
ناهید میرحسینی –

چکیده:

توالی های ضخیمی از نهشته های کرتاسه بالایی در کوه چشمه امام رضا واقع در جنوب شرق کرمان وجود دار . در منطقه موردمطالعه ، ماسه سنگ ها و آهک ماسه ای قاعده ای بوسیله آهک های ضخیم لایه پوشیده شده و با ناپیوستگی زاویه ای بر رویماسه سنگهای قرمز سازند بیدو قرار گرفته اند . این نهشته ها از نظر بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند و تعداد ۲۱ گونه از فرامینیفرهای بنتیک در آن شناسایی شد که سن کامپانین – مائس تریشتین را برای برش مذکور معین می نمایند .محیط اکولوژیکی در زمان رسوبگذاری براساس شواهد فسیلی موجود ، کم عمق ، اکسیژن دار و فاقد تنش تشخیص داده شده است