سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد خانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی زمین شناسی مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی،
علی خوشروان آذر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مسعود حاج علیلو بناب – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله نشانه های صحرایی پدیده واگرایی خاک بطور مجزا مورد بررسی قرارگرفته است اهمیت بررسی های صحرایی به حدی استکه بدونانجام دقیق آن امکان نتیجه گیری غلط از آزمونهای آزمایشگاهی وجوددارد با انجام مطالعات از منابع مختلف و تلفیق آنها با تجربیات عملی حاصل از بررسی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سدستارخان اهر مهمترین نشانههای صحرایی واگرایی و بررسی های لازم اجرا دراین مقاله ارایه شده است پس از بررسی مجزای نشانه های صحرایی واگرایی خاک این نتیجه حاصل شد که غالبا خاکهای واگرا دارای رنگ مشخصی نبوده و درآب و هوا و میزان PH خاصی دیده نمی شود ویژگی منحصربفرد مناطق با خاکهای واگرا وجود بریدگی عمیق و مشخص ترک ها منظره حفره حفره شدن مسیرپرپیچ و خم کانال ها الگوی خاص سرازیرشدن و آب کدر است.