سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهشید صباغی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمد محسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
امین اله محمدی – دانشجوی دکتری دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نیروی برش مهمترین پارامتر در فرآیند ماشین کاری است. به دلیل اهمیت این نیرو در تعیین توان مصرفی فر آیند براده برداری، روش های تجربی و تئوری برای تعیین آن توسعه یافته اند . در این مقاله روش تفکیک انرژی به عنوان یک روش ساده ی عملی برای محاسبات نیروی برش و انرژی مصرفی در فرآیند ماشین کاری دو بعدی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱T6 به کار گرفته شد. نیروهای برش محاسبه شده با نتایج تجربی به دست آمده تح ت شرایط مختلفی از سرعت براده برداری و زاویه ابزار همخوانی خوبی نشان می دهند.