سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین علی زاده قناد – کارشناس ارشد انرژی معماری، مدرس گروه معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
محمدرضا مبهوت – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد

چکیده:

در این مقاله به بررسی یکی راههای بهره گیری از انرژی خورشیدی، به عنوان جایگزینی برای منابع سوختهای فسیلی می پردازیم. نیروگاه برج خورشیدی از سه ساختار کلکتور، برج و توربین های بادی تشکیل شده است که با بهره مندی مناسب از انرژی خورشید از طریق جریان همرفت، انرژی جنبشی توربین ها را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. در اینجا روش تحقیق توصیفی تحلیلی – است و گردآوری اطلاعات با مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی نیروگاه دودکش خورشیدی، به عنوان راهکاری مناسب در جهت سازگاری با محیط زیست و کاهش آلودگی کلان شهرها می باشد.