سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا نیشابوری قاچکانلو – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
محمدحسین علیزاده نظمی –
فرشید نیشابوری قاچکانلو –

چکیده:

این پژوهش که به منظور بررسی نیازهای مدیران آب و فاضلاب انجام شده تلاش کرده است ضمن بررسی نظریه و روشهای نیازسنجی اطلاعاتی اطلاعات مورد نیاز رده های مختلف مدیران در شرکت آب و فاضلاب استن آذربایجان شرقی را با استفاده از مطالعه استراتژی و اهداف سازمانی و بررسی وظایف مدیران و همچنین تعیین عوامل بحرانی موفقیت و بررسی فعالیت های اصلی شرکت آب و فاضلاب در رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا شناسایی و تعیین کند در راستای شناخت وضعیت موجود اطلاعات و سیستم اطلاعاتی ا زروش پرسشنامه و تحلیل نتایج آن استفاده شده است جامعه آماری به صورت تمام شمار و پرسشنامه به تعداد ۶۲ نفر از مدیران رده های مختلف توزیع گردیده است. براساس تحلیل به عمل آمده نشان میدهد که سیستم اطلاعاتی موجود به لحاظ کمی و کیفی ۵۶/۱۲ درصد نیازهای اطلاعاتی مدیران شرکت را تامین می ند و همچنین ۵۸/۲۹ درصد اطلاعات تولید شده در سیستم اطلاعات تولید شده در سیستم موجود برای مدیران آب و فاضلاب متناسب با نقش آنهاست.