سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام کریمی – رئیس مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر
زینب کریمخانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
فاطمه حبیبی – کارشناسی ارشد روابط بین الملل

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی و تعیین نیاز ها آموزشی نخبگان شاهد و ایثارگر و نگرش آنان در مورد علل مهاجرت نخبگان می پردازد . نوع پژوهش توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه آن را نخبگان شاهد و ایثارگر تشکیل می دهد که ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید . نتایج حاصل از بررسی و تعیین نیازهای آموزشی نشان داد که دسترسی به علم روز دنیا ، دسترسی به پژوهش و مقالات جهانی ، ارائه دوره های ویژه زبان های خارجی ، توانمند سازی آموزشی به عنوان مهمترین نیازهای آموزشی نخبگان می باشد. همچنین نتایج حاصل از نظر سنجی علل مهاجرت نخبگان نشان می دهد که عوامل علمی نظیر نبود تسهیلات لازم برای پژوهش ، عدم دسترسی یا دسترسی محدود به منبع علمی معتبر ، عدم توجه به فعالیتهای علمی به عنوان عوامل رانشی در مهاجرت نخبگان موثر هستند.در حقیقت ، نیروی انسانی متخصص و با انگیزه ، مهمترین سرمایه بشری در حفظ و توسعه حیات است.با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی مهاجرت نخبگان مسائل آموزشی و پژوهشی می باشد، بهسازی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش امری ضروری به حساب می آید.