سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خوشه خالقی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابو
الهه دقیق بین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

درسالهای اخیر حرکت برای تقویت زندگی زناشویی به برنامه های قبل از ازدواج کشیده شده است این پژوهش بمنظور تعیین نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ۷ شهرستان نیشابور انجام شده است پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مقطعی می باشدکه برروی ۳۶۹ مرد و ۳۷۱ زن داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره ۷ شهرستان نیشابور ۱۳۸۷ که اولین ازدواجشان بود و سواد خواندن و نوشتن داشتند انجام شد ابزار گردآری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که پس از تعیین روایی و پایایی آن مورد استفاده قرارگرفت. و شامل دو فرم بود فرم شماره ۱ شامل ۵ سوال مربوط به اطلاعات دموگرافیک واحدهای پژوهش و ۲ سوال مربوط به نظرات نمونه ها درمورد نحوه برگزاری کلاسها بود و فرم شماره ۲ شامل ۴۷ سوال در ۷ زمینه باروری تنظیم خانواده بیماریهای مادرزادی پیشگیری از سرطانهای شایع زنان و مردان روابط جنسی روابط با همسر و خانواده قوانین اسلامی و حقوقی بود و ۲ سوال باز در انتهای فرم جهت بررسی سایر نظرات زوجین مطرح گردیده بود.