سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره خداکرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی کشورها را به دنبال داشته است دوراننوجوانی مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد است درک کلیه علل و عوامل زمینهای موجب میشود تا افراد در معرض خطر به خود شناسی برسند و روند پیشگیری و پیگیری بطور هدفمند طرح ریزی شودهدف از این مطالعه بررسی نیازهای آموزشی دختران نوجوان در مورد علل و عوامل زمینه ساز اعتیاد است پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در سال ۱۳۸۸ در مراکز پیش دانشگاهی شهر همدان صورت گرفته استدراین پژوهش با توجه فرمولهای آماری ۱۱۰ دانش آموز دختر شرکت داشتند روش نمونه گیری از نوع تصادفی خوشه ای بودها ست ابزار بررسی پرسشنامه می باشد که توسط پژوهشگر ساخته شده و مورد سنجش اعتیاد و اعتبار علمی قرارگرفته و دارای دو قسمت قسمت اول اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم مشتمل بر ۲۳ سوال مرتبط با عوامل موثر بر اعتیاد است.