سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یدالله رجایی – استاد یاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
بهرنگ نجفلو – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

در دهه های گذشته با افزایش استفاده از بذرهای پربازده، کودهای شیمیایی، آفت کش ها و آب به همراه هزینه های بالای تولید، عملکرد محصولات کشاورزی در گوشه و کنار دنیا به طور چشمگیری افزایش یافته است. سیستم های تک کشتی فشرده طی سالهای اخیر منجر به افزایش آفات و بیماری ها در مزارع شده است. این امر منجر به افزایش وابستگی به مصرف نهاده های تجدید نا پذیر در بخش کشاورزی گردیده است، که این اثرات جانبی منفی در نهایت به عدم کارائی اقتصادی واحد های تولید کشاورزی و تخریب و نابودی محیط زیست منجر شده است (غلام وگوپال ، ۲۰۰۳). که این امر موجبات ضرورت تحقیق در مورد کشاورزی پایدار را موجب می شود.هدف کلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار دربین گندم کار دیم شهرستان میانه بود. این تحیقیق از نوع توصیفی – همبستگی بوده که از طریق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه صورت خواهد.برای بررسی اثرات عوامل از نتایج آزمون اسپرمن و پیرسون استفاده شد در این مدل اثرات عوامل توام به کار نرفته اند بلکه به بررسی تک تک داده ها با متغیر وابسته پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سن کشاورزان در احتمال پذیرش عملیات کشاورزی پایدار اثر منفی و بیمه محصول، مالکیت، بیروی کار خانوادگی، سطح تحصیلات، شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی، مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی و مساحت اراضی تاثیر مثبت بر پذیرش عملیات کشاورزی پایدار در منطقه داشت.