سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشجوی کار
فرین فاطمی – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، دانشجوی مقطع MPH بهداشت حرفه

چکیده:

دوچرخه سواری از جمله فعالیت های جسمانی است که تاثیرات زیادی بر پیشگیری از بیماری های مزمن و غیر واگیر دارد و به عنوان وسیله ای جایگزین در سیستم حمل و نقل شهری می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند. هدف کلی از مطالعه حاضر بررسی نگرش و فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه با تأکید بر دوچرخه سواری بانوان می باشد. در سطح شهر تهران پرسشنامه ای که بیانگر نگرش افکار عمومی راجع به دوچرخه سواری بانوان با توجه به جنسیت، سن، میزان تحصیلات و محل سکونت افراد در محله های شمال، جنوب، مرکز شهر از طریق نمونه برداری تصادفی تکمیل گردید و ارتباط همه این عوامل با نگرش فرهنگ دوچرخه سواری بانوان مورد سنجش و آنالیز قرار گرفت. در نتیجه بدست آمده مشاهده شد که بین همه این عوامل ذکر شده به غیر از جنسیت، ارتباط معنی داری با نگرش و فرهنگ دوچرخه سواری بانوان، در سطح شهر تهران وجود دارد. راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء فرهنگ دوچرخه سواری بانوان ارائه گردید.