سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا مجردی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
مهناز مردانیان – دانشجوی کارشناسی ترویج کشاورزی دانشگاه زنجان
الهام ودادی – دانشجوی کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی، و عامل مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بویژه در جوامع روستایی محسوب می گردد. ایجاد تغییر در باور و رفتار مخاطبین در جهت بسط و گسترش فعالیت های گردشگری و نهادینه سازی توریسم روستایی در جامعه، مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی – ترویجی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان لزوم انجام فعالیت های آموزشی- ترویجی از دیدگاه مسئولین و دست اندرکاران صنعت گردشگری در شهر کرد به انجام رسید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، پرسشنامه بوده و علاوه بر آن از داده های ثانویه و مطالعه کتابخانه ای برای تکمیل اطلاعات استفاده شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و تعداد نمونه ۳۹ نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرکرد به سوالات تحقیق پاسخ دادند. بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش موانع انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی در سطح منطقه می توان به عدم برنامه ریزی صحیح برای انجام فعالیت های ترویجی، عدم تخصیص بودجه برای انجام این فعالیت ها، ضعف مدیریت و برنامه ریزی در امر گردشگری، عدم همکاری ارگان های دولتی با سازمان میراث فرهنگی را نام برد