سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

فریبا عسگری – عضو هیات علمی گروه پرستاری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
سحر غفاریان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی،کارشناس فرهنگی دانشگاه آزا
احمدرضا کلباسی غروی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

ازدواج سنگ بنای تشکیل خانواده می باشد لذا آن را رابطه یا دینی و قانونی تعریف میکنند که مردوزن را برای مشارکت همیشگی درزندگی بههم پیوند میدهد از انجایی که انتخاب همسر ازمهمترین تصمیمات هرفرد درزندگی است و اینده اورا رقم می زند لذا جوانان باید ضمن داشتن درک و نگرش درست نسبت به هدف ازدواج اصولی ترین معیارها و ملاکهای انتخاب همسرشایسته را بشناسند تا به گونه ای همسر برگزینند که با یکدیگر همتا و متناسب باشند و درنتیجه درزندگی مشترک روابط فی مابین همسران بهتر سالم تر پرجاذبه تر شیرین تر و باصفاتر گردد هدف ازانجام این پژوهش بررشی نگرش جوانان شهرستان فلاورجان نسبت به اهداف ازدواج و نیز معیار انتخاب همسر بود نتایج تحقیق نشان داد عوامل مختلفی چون سن جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی محل سکونت تحصیلات و سطح آموزش درجه فرهنگ پذیری روابط پیش ازازدواج و رسانه ها برنگرش پاسخگویان نسبت به اهداف ازدواج تاثیر گذار است