سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید امیر نژاد – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مژگان جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

ماهیان خاویاری از مهتمرین گونه های در حال انقراض ایران می باشد که ارزش اقتصادی را نصیب کشور می کنند امروزه ذخایر این گونه ی ارزشمند کشور به دلایل مختلف در حال کاهش می باشد با توجه به اهمیت ماهیان خاویاری و روند نزولی ذخایر ان این مطالعه به دنبال انست که دیدگاه و نگرش افراد جامعه را نسبت به حفاظت این گونه ی در حال انقراض بررسی کند بدین منظور بررسی کند بدین منظور پرسشنامه ای طراحی شد و ۱۱۰ نفر از مردم استان مازندران به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان می دهد که ۷۱ درصد افراد مورد بررسی حفاظت از محیط زیست و گونه های جانوری را وظیفه اخلاقی خود میدانستند و ۹۳/۶ درصد افراد نسبت به انقراض ماهیان خاویاری نگران بودند همچنین ۸۷/۳ درصد افراد تمایل داشتند برای حفاظت از این ماهیان مبلغی را پرداخت نمایند در این بررسی ارزش اقتصادی و میراثی ماهیان خاویاری بیشترین انگیزه افراد برای حفاظت از این گونه با ارزش عنوان شده است