سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نظرپور شیخ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دکترای ژئومتیک هیئت علمی دانشگاه اصفهان
جعفر حسن پور – دکتری زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور ساحل
ابوالفضل کهکی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

خاک های ضعیف و به خصوص آبرفت های عهد حاضر می توانند مشکلات فراوانی در هر مرحله از تونل زنی برای پروژه ایجاد کنند. این مورد بخصوص اگر تونل با استفاده از TBM حفاری شود صحت دارد. مشکلات اصلی اغلب مربوط به انتخاب نوع TBM مناسب با توجه به نوع و وضعیت زمین می باشد. نوع ماشین حفاری مناسب در هر پروژه تونل زنی نیازمند ارزیابی دقیق انواع زمین و و ضعیت هایی است که با آن برخورد می وشد در این مقاله با توجه به وضعیت زمین و پارامترهایی مانند دانه بندی خاک، شرایط آب زیر زمینی، وجود قطعات سنگی، نفوذ پذیری و وزن واحد حجم خاک نوع TBM مناسب برای حفاری خط A متروی قم بررسی شده است. بر اساس نتایج این بررسی سپر EPB گزینه مناسب تری برای حفاری می باشد.