سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

طاهره راعی بندپی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت یزد
علی حافظی – کارشناس علوم آزمایشگاهی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر
عباس نظام تبار – کارشناس ارشد آمار، معاونت بهداشتی مازندران
مهین غفورزاده – کارشناس علوم آزمایشگاهی، آزمایشگاه دانشکده پیراپزشکی یزد

چکیده:

بیوآئروسول شامل ذرات معلقی چون قارچ ها، با کتریها و ویروسها در هوا می باشد. از دیدگاه بهداشت حرفه ای، بیوآئروسولها برای افرادی که در بیمارستان ها و در مراکز درمانی مشغول به کار هستند به عنوان عامل زیان آور شغلی محسوب شده و موجب به خطر افتادن سلامتی کارکنان، غیبت از کار و کاهش بهره وری در محیطهای کار می گردد.تماس با بیوآئروسولها با گسترۀ وسیعی از اثرات بهداشتی در ارتباط است که شامل بیماریهای واگیر و اثرات سمی حاد، آلرژی و سرطان می شود. بیمارستانها یکی از محیط هایی هستند که بیوآئروسولها در آنجا منتشر می شوند. عفونت بیمارستانی یکی از معضلات پزشکی قرن حاضر است. براساس آمار اعلام شده سالیانه دو میلیون مورد عفونت بیمارستانی در آمریکا به وقوع می پیوند که منجر به افزایش موارد ناخوشی، مرگ و میر و طولانی شدن مدت بستری بیماران در بیمارستان می گردد. جهت درمان عفونتهای بیمارستانی با افزایش طول مدت بستری بیماران در بیمارستان (به مدت ۳۰- ۱ روز) هزینه ای معادل ۴/۵ میلیارد دلار (در سال ۱۹۵۵) در برداشت. آمارحاکی از آن است که سالیانه ۲ میلیون عفونت بیمارستانی در آمریکا بوقوع می پیوند. در یک پژوهش انجام شده مشخص شده است که ۸۳% از کل بیوآئروسولها و ۱۰۰% بعضی از بیوآئروسولها مانند باسیلوس سوبتیلیس، میکروکوک و سودومونانس از منافذ این ماسکها عبور کرده و وارد سیستم تنفسی پرسنل می گردند و چنانچه از نوع پاتوژن باشند سلامت آنها را تهدید خواهند کرد. در یکی از مطالعات که قربانی شهنا و همکاران بر روی تنوع و تراکم بیوآیوسولهای اطاق عمل انجام شد مشخص گردید که تراکم از حد پیشنهادی (CFU/m3 30) بالاتر بوده و به نوع عمل جراحی بستگی دارد. دهقانی گزارش می دهد براساس مطالعات رابو و همکاران در هوای اتاق عمل تراکم بیوآیرسولها نباید بیش از ۵ تا ۱۰ عامل بیماری زا در فوت مکعب باشد. براساس مطالعات ویلیام وهمکاران، درگزارش دهقانی استاندارد قابل قبول برای هوای اتاق عمل قبل از استفاده بین صفر تا یک عامل بیماری زا و در حال فعالیت بین ۲ تا ۴ عامل بیماری زا در فوت مکعب پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تعیین نوع و تراکم باکتری در هوای بیمارستان انجام گردید