سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان و افت کمی و کیفی منابع آب، توجه به برنامه های کاهش مصرف، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروری می سازد. به دلیل تنوع گسترده اقلیمی ایران و تاثیرپذیری انتخاب سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی از عوامل متعدد محیطی و هزینه ای، ارزیابی فنی و اقتصادی، گزینه های مختلف تصفیه فاضلاب صنعتی در شرایط مختلف یکی از مهم ترین عوامل موفقیت چنین طرحهایی به شمار می رود. صنایع غذایی کشور با مصرف بیش از ۲۴% کل آب صنعتی در جایگاه نخست گروه های مختلف صنعتی قرار دارد. اهمیت صنایع قند از بین صنایع کشور از آنجا ناشی می شود که این صنعت با مصرف بیش از ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب در سال و بدون در نظر گرفتن سایر صنایع غذایی، به تنهایی در مقام نخست صنایع کشور جای گرفته است. صنایع قند با مصرف بیش از ۱۸% آب صنعتی و تولید ۳۸% بار آلی کل صنایع کشور، توجه بیشتری را می طلبد[۴]. این تحقیق در راستای تعیین نوع سیستم تصفیه به کار رفته در کارخانه قند مرودشت صورت گرفته و در پایان استفاده از سیستم ترکیبی UASB به عنوان یکی از جذاب ترین سیستم های تصفیه و همچنین تولید هیدروژن از پساب کارخانه قند با استفاده ازمدیریت نوری فتوسنتز، پیشنهاد گردیده است.