سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نادری – استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
علی یوسفی سمنگانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد باشگاه پژوهشگران جوان مشهد
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه
رضا مرادزاده – کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

دیوارهای حائل در بنادر و سواحل سیستمهای حمل و نقل شریانهای حیاتی و … نقشی کلیدی و اساسی دارند ویرانی دیواره های حائل همواره طبعات جبران ناپذیری را در بردارد لذا همواره طرح ایمن دیواره های حائل مورد توجه بسیاری از محققین بوده است این قبیل سازه ها در طول مدت بهره برداری علاوه بر بارهای وارده متناسب با کاربردشان در معرض خطر زلزله قرار دارند بنابران رفتار لرزه ای دیواره های حائل همواره امری حیاتی در تحلیل و طراحی این قبیل سازه ها است دراین راستا همواره محیط پیرامون دیوار حائل پارامتری موثر در رفتار لرزه ای سازه های مورد نظر می باشد دراین مقاله ابتدا رفتار لرزه ای دیوار حائل و خاک اطراف آن با استفاده از نرم افزار abaqus مورد توجه قرارگرفته است سپس تاثیر جنس خاک اطراف سازه با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای مقایسه از سه مدل خاک با جنسهای متفاوت استفاده شده است.