سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا چله کلهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی مسعودی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی و تعیین نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) با استناد به شواهد ماکروسکوپی و میکروسکوپی موجود در منطقه ی مورد مطالعه- واقع در ناحیه ی باختری دهستان فاریاب در استان هرمزگان- است. پهنهی گسلی زندان با سازوکار فشارشی راست گرد به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین پهنه های گسلی ایران در نظر گرفته شده است، این در حالی است که برداشت های انجام شده در بخش خاوری دهستان فاریاب علاوه بر حرکت راست گرد، مؤلفه ی برشی از نوع چپ گرد را نیز در این پهنه نشان می دهد. شواهد این اظهارات برداشت های صحرایی شامل خطوط لغزش، بودین های دومینو، فابریک C- و S و هم چنین مطالعات میکروسکوپی بر روی میلونیت های منطقه است. S