سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا بخششی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد منشی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این تحقیق نوع، مقدار و مورفولوژی کاربید ، میزان مارتنزیت و آستنیت باقیمانده در فولادهای مورد استفاده برای ساخت غلتک پشتیبان تاندم بررسی گردید. غلتکها با ید دارای ویژگی های خاصی از جمله سختی پذیری مقاومت به سایش و مقاوم به قلوه کن شدن باشند. بدین منظور از غلتک پشتیبان با قطر ۱۳۶۵ میلیمتر استفاده گردید.برای ارزیابی نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) همراه با آنالیز نقطه ای(EDAX) ، دستگاهXRD، میکروسکوپ نوری همراه با آنالیز تصویری و دستگاه فریت اسکوپ استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد کاربید های موجود از نوع Cr7C3 ، (Fe,Cr)7C3به ترتیب به میزان ۹/۴ و ۴/۵ درصد می باشد. بررسی میکروسکوپی نشان داد میزان کاربید در لایه های سطحی کمتر از لایه های داخلی می باشد.مورفو لوژی کاربید در سطح بیشتر کروی و در عمق بیشتر کشیده می باشد. همچنین میزان مارتنزیت و آستنیت باقیمانده به ترتیب ۸۶ و ۴ درصد می باشد