سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد قاجاریه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
امیر خسروجردی – استادیار سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین صدقی – استادیار مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

سازه های آبی که با تلاطم شدید جریان و در نتیجه نوسانات فشار روبرو می باشند با صدماتی که از جمله کاویتاسیون و ارتعاش و تخریب مواجه می باشند تحقیق حاضر برگرفته از مطالعات برروی نوسانات فشار بر روی سرریز تنداب سرریز شوت و باکت براسسا نتایج مدل ازمایشگاهی برروی سد جره می باشد که در موسسه تحقیقات آب ایران ساخته شده و مورد ازمایش قرارگرفته است دراین مدل برداشت اطلاعاتدر سه نقطه میانی، راست و چپ کف سرریز تنداب با شش دبی ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ ، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰ و ۲۸۵۰ متر مکعب بر ثانیه در مقیاس واقعی انجام گرفته است این مطالعه در نهایت به بررسی پدیده کاویتاسیون و همچنین ضربات وارده حاصله از جریان در قسمتهای مختلف سازه براساس نوسانات جریان همراه گردیده که در طراحی سازه ای و هیدرولیکی سرریز تنداب قابل استفاده خواهد بود.