سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروزان فرخیان – استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
راهله فتاحی نافچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی-سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تغییرات آب و هوایی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده ی طبیعی است که در توالی های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجددا نیز به وقوع می پیوندد. در این بین ارتباط تنگاتنگی بین چرخه هیدرولوژی و سیستم آب و هوایی وجود دارد. هر تغییری در اقلیم، روی عناصر هیدرولوژی اثر می گذارد. رواناب، آبدهی رودخانه ها، آب های زیرزمینی، شدت سیلاب و خشکی، همگی متاثر از بارش و دما که از مهمترین عناصر اقلیمی هستند، می باشند. با توجه به افزایش میزان CO2 و به تبع آن وقوع گرمایش جهانی و تاثیر بر منابع آبی ملی و منطقه ای، لحاظ کردن تاثیرات تغییرات فوق بر برنامه ریزی های منابع آب ضروری به نظر می رسد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان نوسانات دمایی ایستگاه لردگان و میزان تاثیر آن بر تخلیه سالانه رودخانه ارمند در استان چهارمحال و بختیاری است. در این تحقیق به کمک نرم افزار SPSS به تحلیل آماری نوسانات تغییرات پارامتر میانگین سالانه دما در ایستگاه لردگان و ارزیابی اثرات آن بر شاخص میزان تخلیه سالانه (دبی) برای رودخانه ارمند ( در ۳۰ سال اخیر) در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است