سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهران اصلی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
محمدنبی گرگیج – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود دهقانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

زمین و دیگر سیارات منظومه خورشیدی در طول مسیر مارپیچ وار خود به سمت مرکز کهکشان راه شیری همواره در معرض پرتوهای کیهانی قرار دارند سپر مغناطیس زمین خورسپهر منظومه خورشیدی ما را تا حدودی از این پرتو و یرانگر نجات داده است قدرت سپرمحافظی تعیین می کند که چه مقدار پرتوکیهانی از درونش بگذرد آثاری مبنی بر افت و خیزهای شدید این سپرمحافظ مغناطیسی در زمان وجود داشته که این آثار بر گرمایش زمین و نوسانات سطح اقیانوسها موثر است اما بطور دقیق مسبب این تغییرات در هاله ای از ابهام قرار دارد علت ضعیف و قوی شدن و همچنین از راه تناظر آن با سنجش های زمین شناختی میتوان شناختهایی را بدست اورد که بتوان با تکیه بر اطلاعات زمین شناسی کار نجومی انجام دهیم.