سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابراهیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
سعید رضایی –
سیاوش عابدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
امید طبیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی نوسانات جمعیتی گورایرانی )Equus hemionus onager درمنطقه حفاظت شده بهرام گور استان فارس می باشد منطقه حفاظت شده بهرام گور با وسعت ۴۰۸۰۰۰ هکتار دراستان فارس درشرق شهرستان نیریز و درموقعیت جغرافیایی طول شرقی و عرض شمالی واقع شده است درراستای انجام این تحقیق آمارسرشماری ۱۰ساله جمعیت گورایرانی درمنطقه بهرام گور از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۹ جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است براساس یافته های این تحقیق مشخص میگردد جمعیت گورایرانی باتوجه به حفاظت صورت پذیرفته است تعداد۱۳۳ راس درسال ۱۳۸۰ به تعداد ۳۲۹ راس درسال ۱۳۸۹ افزایش یافته است این افزایش معادل ۲/۴۷برابر جمعیت اولیه بوده است و جمعیت گورایرانی با توجه به حفاظت صورت گرفته به طور متوسط سالیانه ۱/۱ برابر افزایش داشته است دراین مدت کمترین رشد معادل ۱/۰۱ برابر و بیشترین معادل ۱/۱۷ برابر نسبت به سال قبل محاسبه گردیده است.