سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک میربها – دانشجوی دکتری راه و ترابری
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

دراین پژوهش سعی بر آن بود تا نسبت به بررسی مشکلات ونواقص ظرفیت آزاد راهی مبتنی برروشهای HCM اقدام گردد ظرفیت آزاد راه ها را می توان با نگاه سنتی به عنوان بیشترین تعدادخودرویی که در واحدز مان از مقطع مسیر عبور مینماید تعریف نمود با استفاده از این تعریف و در غالب دستورالعمل ظرفیت راه های سال ۲۰۰۰ برای شرایط تعریف شده مورد نظر ظرفیت به عنون مقداری ثابت فرض می شود این درحالی است که این روش ظرفیت مشخص شده عملکرد واقعی تسهیلات را با دقت زیادی نشان نمیدهد بلکه تنها یک تخمین کلی را از حداکثر جریان واقعی تشکیل میدهد برای تحلیل جزئی تر جریان ترافیک لازم است تا ملاحظات لازم در خصوص تغییرات حداکثر جریان ازمقادیر قابل انتظارمدنظر گرفته شود از همین رو نسبت به ارائه اصول انتخاب معیارهای ارزیابی آزاد راهی با توجه به نتایجتحقیقات انجام شده اقدام گردید.