سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فایزه صیادنصیری – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه
سهیلا جوادیان –

چکیده:

ولتامتری چرمه ای CV و هدایت سنجی در حضور الکترولیت NaCl برای بررسی خواص میسلهای سدیم دو دسیل سولفات SDS مورد استفاده قرارگرفتند از داده های هدایت سنجی درجه تفکیک یون مخالف a و غلظت بحرانی میسلی شدن CMC تعیین شد مقادیر ضریب نفوذ میسلی DM و ثابت تعادل از روش ولتامتری چرخه ای به دست آمدند مقدار متوسط شعاع هیدرودینامیکی Rh میسل های SDS با استفاده از ضریب نفوذ میسلی محاسبه شد.