سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه اکبری – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور
سیدجواد مقدسی –

چکیده:

باریت یک ماده معدنی مهم در صنعت نفت و گاز و در زمره کانی های ردیاب رخساره های پساماگمایی بوده ودر همیافتی با کانی های کربناتی و کوارتز رگه ای مشاهده می گردد. این تحقیق با استناد بر نتایج درون یابی داده های ژئوشیمیایی چهارگوشه قزوین، تغییرات بی هنجاری باریم را با استفاده از روش های زمین آماری در محیطGIS محاسبه نموده و پس از استخراج خطواره های ساختمانی و شناسایی سنگ میزبان زمین شناسی، موقعیت رگه های حاوی باریت را بررسی و توسط روش های تحلیل مکانی در نقشه پیش داوری منطقه معرفی نموده است. بازدید صحرایی و آنالیز دستگاهی نمونه های بدست آمده از مناطق امیدبخش معدنی ، موید حضور رگه های باریت با منشاء ماگمایی-گرمابی بوده و به عنوان راهنمای اکتشافی ذخایر اپی ترمال طلا، سرب و روی معرفی شده اند