سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استاد بخش زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید یوسفی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رسوبات پلاسری ممکن است از تجمع مواد معدنی مختلف تشکیل شده باشند. بنابراین جهت اکتشافات معدنی باید نهشته های آبرفتی براساس خاستگاه آنها مورد بررسی قرار گیرند بدین منظور در این مقاله خلاصه ای از مطالعات دورسنجی با روش پردازش داده های رقومی ماهواره ای لندست و استر در منطقه انار به منظور جداسازی رسوبات پلاسر مگنتیت آمده است. روش های مختلف پردازش تصویر بر روی باندهای VNIR وSWIR دو سنجنده انجام گرفت که تصاویر رنگی حاصل از نسبت های باندی آنالیز مولفه های اصلی جهت جداسازی رسوبات، راهکارهای مناسبی برای رسیدن به اهداف فوق می باشد.